Verhuizing GCM Boomstede

Op zoek naar een lege doos

In 2014 is GCM al gestart met de plannen voor nieuwbouw. Ik vind het bijzonder dit project voor GCM te mogen begeleiden. Toen ik in januari startte, was mijn eerste taak het definitief kunnen huren van een locatie die geschikt zou zijn als tijdelijke locatie. Het leegstaande kantoorgebouw dat de directie op het oog had lag dicht bij de wijk en bood voldoende ruimte aan alle zorgdiensten. Het was als het ware een ‘lege doos’. Een gebouw waar wel in geïnvesteerd moest worden om erin te kunnen trekken, maar dat qua ligging en bereikbaarheid voldeed aan de criteria voor tijdelijke huisvesting. Het kantoorpand aan de Planetenbaan 100 stond leeg en kon naar onze wensen worden ‘omgebouwd’ tot een representatief tijdelijk gezondheidscentrum. Natuurlijk is het een investering van formaat, maar we hadden geen andere keus. Omdat de nieuwbouw op de fundamenten van het oude centrum wordt gebouwd, besparen we in bouwkosten. Tijdens de realisering van de nieuwbouw konden we onmogelijk op de oude locatie blijven.”

“Het lege pand moest geheel worden ingericht met spreek- en behandelkamers voor huisartsen, fysiotherapeuten en de andere disciplines. Ook de technische installaties in het tijdelijke onderkomen waren verouderd. Deze zijn van belang en moesten dus voor een deel worden vernieuwd. Uiteindelijk is het pand naar wens ingericht. Daarbij is intensief overleg geweest met de bouwcommissie en het MT van GCM enerzijds en met aannemer en installateurs anderzijds.  De wensen van de verschillende disciplines zijn geïnventariseerd en konden naar tevredenheid worden verwerkt.”

De verhuizing

“Vrijdag 7 juli was het D-day. Alle voorbereidingen waren getroffen, medewerkers en patiënten waren goed geïnformeerd. Het centrum sloot voor één dag de deuren, met uitzondering van de apotheek die sloten pas vrijdagmiddag om 17.00 uur. Alle overige diensten werden voor één dag waargenomen door collega zorgverleners en huisartsen uit GCM Gezondheidscentrum Spechtenkamp.

Dozen werden ingepakt, meubels, voorraden en apparatuur gelabeld en de verhuizers liepen af en aan. Zaterdag en zondag hebben de medewerkers alle spullen weer uitgepakt en ingeruimd. De technische installaties waren binnen een paar uur ‘up-and-running’. Maandagochtend was het centrum weer compleet operationeel. Een mooi staaltje teamwork. Om de ‘puntjes op de i’ te zetten waren nog twee ‘handyman’ beschikbaar in de week na de verhuizing.”